Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocuk-ergen danışmanlığı zihinsel, duygusal veya davranışsal sorunlar yaşayan çocuk-ergenler ile birebir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Arzu ederlerse ailenin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda aileyle işbirliği sağlanabilir.


Çocuk ve ergenlerde ele alınan çeşitli sorunlar;


* Davranış bozuklukları

* Öğrenme güçlüğü

* Çocukluk korkuları

*Tırnak yeme

*Parmak emme

* Fobiler

* Uyum problemleri

* Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

*Alt ıslatma

* Sınır problemi olan çocuklar

*Kaygı bozuklukları

* Sınav kaygısı

*Ergenlik dönemi sorunları

*Akran zorbalığı ( zorba ya da mağdur)

* Sosyalleşme/ akran ilişkileri

*Cinsellik ile ilgili konular

* İstismar( fiziksel, sözel, cinsel)

*Aile içi iletişim problemleri

*Okul ve akademik konuda sorunlar

*Özel eğitim

*Dil konuşma bozuklukları                                                                            

*Yeme bozuklukları

*Tuvalet eğitimi                                                                                                                               

*Üstün yetenekli çocuklar

*Bilgisayar bağımlılığı

*Madde bağımlılığı

*Arkadaş bağımlılığı

*Sosyal beceri geliştirme

*Gelişimsel sorunlar

*Selektif mutizm

*Travmalar