Dil Konuşma Bozuklukları

Dil Konuşma Bozuklukları

Dil ve Konuşma Bozuklukları


Dil gelişimi, zekâ gelişiminin ve duygusal gelişimin önemli bir parçasıdır.

Erken müdahale için randevu alınız. Randevu almak için tıklayın.

*Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları


1) Gecikmiş Konuşma


2) Artikülasyon


3)Kekemelik


Doğru ve erken müdahale her zaman için problemin çözümünü hızlandırır ve 0-6 yaş çocuğun gelişiminde hayati önem taşır. Bu nedenle "babası da böyleydi, açılır” tarzındaki söylemlere kulak asmayın. Mutlaka uzman görüşüne başvurun.


*Yetişkinlerde Dil ve Konuşma Bozuklukları


1)Kekemelik


2)Fonolojik Ses Bozuklukları (Konuşma sırasında seslerin yanlış kullanımı, bazı sesleri atlama, yerine başka sesler söyleme veya düzensiz söyleme) 


3)Takifemi (Hızlı konuşma sorunu)


4)Afazi (Geçirilen beyin travması çeşitli hastalıklar sonucunda kişinin konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma ve yazma gibi becerilerinde hasar oluşumu)

Dil ve Konuşma Bozukluklarında Kurumumuzda Müdahale Yöntemleri

Çocuklarda dil ve konuşma bozuklarının müdahalesinde, yaşanan sorunun duygusal ve sosyal çevre ile ilişkisi göz önünde bulundurulur. Merkezimizde konuşma bozukluklarına müdahale planı bu doğrultuda oluşturulmaktadır. Çocuk ve aile, merkezimize geldiğinde görüşmede ilk müdahale planı oluşturulur ve aynı seans içerisinde uygulanır. Genellikle seans sonunda çocuğun dil gelişimiyle ilgili durumu ve sonrası için izlenecek yöntemler belirlenmiş olur. Dil ve konuşma bozukluklarının müdahalesi sırasında hem terapötik hem de pedagojik bir yaklaşım uygulanır. Her danışan için özgün bir yöntem planlaması yapılır. İhtiyaç doğrultusunda testler uygulanır.


www.burcindemirkan.com/blogs adresinden dil ve konuşma bozuklukları hakkında detaylı bilgi ve görüşlere ulaşabilirsiniz.

Yetişkinlerdeki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Müdahale Yöntemleri

İlk görüşmede danışanın öyküsü alınır. Sağlık süreci hakkında detaylı bir anamnez elde edilir. Ardından müdahale planı oluşturularak danışanla paylaşılır. Başvurduğu gün itibariyle müdahale planı uygulanmaya başlanır.
Yetişkin Dil ve Konuşma Bozuklukları’nda özellikle ergenlerle ve yetişkinlerle online seans da uygulanmaktadır.